All posts in Uncategorized

                                                             IANUARIE 2018

8 ian 2018 – Proiect de hot.-acoperire deficit bugetar

25 ian 2018 – Proiect HCL -prelungire scrisorii de garantie pt. avans M 313_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – aprobare PAAR-actualizat pentru 2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -contravenienti_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -VMG_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – organigrama si stat de functii 2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – retea scolara 2018-2019_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – salarizare incepand cu 01.01.2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL -modificare anexa 2b la HCL nr. 50 din 2017_20180125_0001

HCL nr. 2 din 30.01.2018-org. retea scolara_20180201_0001

HCL nr. 3 din 30.01.2018-modif.anexa 2b imp.si taxe _20180201_0001

HCL nr. 4 din 30.01.2018-prelungire SGB -avans M 313_20180201_0001

HCL nr. 5 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore benef.aj_20180201_0001

HCL nr. 6 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore munca co_20180201_0001

HCL nr. 7 din 30.01.2018-organigrama si stat de functii 2018_20180201_0001

HCL nr. 8 din 30.01.2018 -stabilire salarii 01.2018_20180201_0001

HCL nr. 9 din 30.01.2018-aprobare P.A.A.R. , actualizat , pe anu_20180201_0001

 

FEBRUARIE 2018

PROIECT HOTARIRE – Aprobarea bugetului local

HCL nr. 10 din 16.02.2018-aprobare buget 2018

 

MARTIE 2018

Anexe la Proiect HCL-modif.th.ec. la proiect alimentare cu apa _

Proiect HCL-modificari la obiectiv.invest-alimentare cu apa_

Proiect HCL-presedinte de sedinta _

Hotărârea nr. 11 din 30.03.2018-administrare pașuni in 2018_20180410_0001

Hotărârea nr. 12 din 30.03.2018-modif.th. la proiect -Alimentare cu apa Cuciulat.Ciula,Cozla

Anexa la HCL nr. 12 din 30.03.2018-Disp. de șantier nr. 2 si 3 _20180410_0001

Hotărârea nr. 13 din 30.03.2018-alegerea președintelui de ședinta

 

APRILIE 2018

Proiect de hotărâre-indexare impozite si taxe cu rata inflației_20180420_0001

HCL nr.14 din 26.04.2018 -indexare impozite si taxe _20180508_0001

HCL nr. 15 din 26.04.2018 – gestiune si procedura de atribuire -serv. de salubrizare 2018

 

IUNIE 2018

Proiect HCL privind rectificarea bugetului local-2018_20180608_0001

Proiect HCL privind Planul de ocupare a functiilor publice -2018_20180608_0001

HCL nr. 16 din 14.06.2018-aprobare POFP 2018_

HCL nr. 17 din 14.06.2018-rectificare buget local _

 

IULIE 2018

Proiect HCL – actualizare personal SVSU_20180709_0001

Proiect HCL – expertize extrajudiciare la investitia -canalizare menajera

Proiect HCL – aprobarea executarii pe dom.public de lucrari – modernizare retele electrice _20180711_0001

Proiect HCL – prelungire scrisoare de garantie bancara_20180711_0001

 

AUGUST 2018

HCL nr. 18 din 12.07.2018-alegerea presedintelui de sedinta_20180809_0001

HCL nr. 20 din 12.07.2018 -prelungire SGB

HCL nr. 21 din 12.07.2018-actualizare componenta SVSU_20180809_0001

HCL nr. 22 din 12.07.2018-aprobare executare lucrari de modernizare retea electrica

HCL nr. 23 din 02.08.2018-rectificare buget 2018_20180809_0001

SEPTEMBRIE 2018

Proiect de hotarare- aprobarea valorii investitiei si solicitare scrisoare de garantie pt. avans – Modernizare strazi in comuna Letca 2018.09.11

Proiect de hotarare – rectificarea bugetului local pe anul 2018_20180914_0001

Proiect HCL – Privind Proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii de apă şi apă uzată  (17.09.2018)

HCL nr.24 din 21.09.2018-val.inv.si sol.SG-Moderniz.camine cult._20180924_0001

HCL nr.25 -rectificare buget la 21.09.2018_20180924_0001

HCL nr.26 din 21.09.2018- proiect regional apa_20180921_0001

HCL nr.27-val.inv.si sol.SG-Modern.camine _20180924_0001

HCL nr.28 -aleg.presedinte de sedinta _20180924_0001

 

OCTOMBRIE 2018

23.10.2018 – Proiect -HCL modificare indic.economici-Modernizare strazi in com.Letca_

23.10.2018 – Proiect HCL-rectificare buget local pe anul 2018_1

26.10.2018 – HCL nr. 29 -rectificare buget_

26.10.2018 – HCL nr. 30 -modif.indic.economici-Modernizare strazi

26.10.2018 – HCL nr. 31 -mandatare funct. _

NOIEMBRIE 2018

15.11.2018-Proiect HCL-rectificare buget pe anul 2018_

 

 

 

 

Dispoziía nr. 1 din 05.01.2018 -convocarea CL in sedinta extr._20180108_0001

DISP.nr.10 din 2018 -comisie concurs + comisie sol. contest _20180125_0001

Disp.nr.11 din 23.01.2018-convocare in sedinta ord._20180125_0001

DISP. nr.32 din 09.02.2018-convocare CL in sed.ordinara_20180212_0001 (1)

Disp. nr. 48 din 22.03.2018-convocarea consiliului local in sedinta_20180323_0001

Disp. nr. 56 din 20.04.2018-convocarea consiliului local in sedinta_20180420_0001

Disp. nr. 63 din 23.05.2018 – desemnare resp.prot.date cu caracter personal 20180525_0001

Disp. nr. 64 din 23.05.2018 – comisie eval.oferte -Modernizare d_20180525_0001

Disp.nr. 70 din 08.06.2018-convocare CL in sedinta ordinara_20180608_0001

Dispoz.nr.77 din 06.07.2018 -convocare CL in sedinta ordinara_20180709_0001

Dispozitia nr. 91 din 11.09.2018-convocarea Consiliului local Letca in sedinta ordinara

Dispoz.nr.95 din 13.09.2018 – reprogramare sedinta ordinara_20180913_0001

Disp.nr. 115 din 15.11.2018-convocarea CL in sedinta extraordinara

 

DATE DE CONTACT BEC nr. 36 LETCA

Ghid Completare Declaratii de Avere şi Interese -_Editia 2016

Ghid Privind Incompatibilitati şi Conflicte de Interese_-Editia 2016

Hotararea-nr.3-BEC -CONTINUTUL DOSARELOR DE CANDIDATURI

LEGEA Nr.115 din 2015 pentru alegerea autoritatilor publice locale …

PV 2 BEC 36-compl.rep.partide_20160414_0001

Dispoziția nr. 58 din 04.05.2016 -stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

Delimitare sectii de votare -alegeri locale 2016

 

ALEGERI  PARLAMENTARE 2016

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Comuna Letca – jud. Sălaj

ALEGERI PARLAMENTARE 2016  Delimitarea secţiilor de votare  din comuna Letca

Publicaţie alegeri parlamentare din 11 decembrie 2016