All posts in Uncategorized

14.08.2020 – Proces verbal nr. 10 din 09.08.2020-compl.BEC nr.36 -LETCA_20200814_0001

20.08.2020 – DISP. nr.56 din 19.08.2020-locuri speciale -afișaj electoral -UAT -COMUNA LETCA

………………. – H.nr.1 din 09.08.2020-masuri orgaaniz.BECC nr.36 LETCA

………………..- H.nr.2-adm.candidatură -primar -PRO România

………………..-H.nr.3-adm.cand.-primar-PSD

………………..-H.nr.4-adm.cand.-primar-PMP

…………………-H.nr.5-adm.cand.-primar -PNL

…………………-H.nr.6-adm.cand.CL-Alianța USR-PLUS

…………………-H.nr.7-adm.cand.CL-PRO România

…………………-H.nr.8-adm.cand.CL-PSD

…………………-H.nr.9-adm.cand.CL-PNȚCD

………………..-H.nr.10-adm.cand.CL-PMP

………………….-H.nr.11-adm.cand.CL-PNL

07.09.2020 – COMUNA LETCA-SECȚII DE VOTARE -alegeri 27.09.2020_20200907_0001

14.09.2020 – LETCA-Președinți și locțiitori -Birouri electorale-secții de votare nr.203-211

15.09.2020 – AnexaDispozitiePrimar-delimitari sectii de votare_202009150229

………………-PV -inlocuire loctiitor BSV nr, 204 -CIULA

23.09.2020 – ANUNT COMPL.BSV

IANUARIE 2020

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

Proiect HCL nr. 1 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 2 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 3 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 4 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 5 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 6 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 7 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 8 din 2020_20200121

Proiect HCL nr. 9 din 2020_20200121

MARTIE 2020

Proiect HCL nr. 15 din 13.03.2020_20200320_0001

Proiect HCL nr. 16 din 13.03.2020_20200320_0001

Proiect HCL nr. 17 din 13.03.2020_20200320_0001

Proiect HCL nr. 18 din 13.03.2020_20200320_0001

Proiect HCL nr. 19 din 13.03.2020_20200320_0001

Proiect HCL nr. 20 din 26.03.2020-aprobarea ind, TH-EC -DC 26 tronson Primarie -Dissp.veterinar

Proiect HCL nr.21 din 26.03.2020-alegere presdinte de sedinta -aprilie-iunie 2020

APRILIE 2020

Proiect HCL nr.22 din 24.04.2020

Proiect HCL nr. 23 din 24.04.2020

Proiect HCL nr. 24 din 24.04.2020

Proiect HCL nr. 25 din 2020-rectificare buget local_20200428_0001

MAI 2020

Proiect de hotărâre nr. 27 din 22.05.2020_20200522_0001

AUGUST 2020

Proiecte de hot. nr. 33, 34 pentru sedinta din 31.08.2020_20200828_0001

Proiect HCL nr.35 din 27.08.2020-incheiere part.intre com.Letca, Lozna si Babeni, jud. Salaj_20200828_0001

SEPTEMBRIE 2020

Proiecte HCL nr.36 -37 din 17.09.2020_20200917_0001

 

LISTA -contribuabili din comuna Letca , care au obligatia depunerii la ANAF a DECLARATIEI UNICE

Anunt -examen de promovare -personal contractual _20190313_0001

Raport final ex.promovare pers. contractual -Centrul turistic Letca_20190329_0001

31.05.2019-ANUNT- LANSARE PROGRAM-FIN.CULTE_20190531_0001_

Anunt de atribuire sprijin financiar -Culte _20190626_0001

ANUNT COLECTIV NR. 3455 – Somații – titluri executorii

ANUNT COLECTIV – SOMAȚII și TITLURI EXECUTORII-06.12.2019

 

IANUARIE 2019

HCL nr. 1 si 2 adoptate in sedinta extr. din 09.01.2019_

Proiecte de hotarare propuse pe ordinea de zi a sedintei ord. din 29.01.2019

HCL nr. 3-7 din 29.01.2019 – adoptate in sedinta ordinara a C.L-29.01.2019

FEBRUARIE 2019

Proiect HCL -actualizare deviz general la obiectivul de inves._MODERNIZARE DRUMURI

Proiect HCL -mandatare reprezentant in A.G.A. ECODES_20190222_0001

HCL nr.8 din 28.02.2019-actualiz.deviz -Drumuri de interes local_20190305_0001

HCL nr. 9 din 28.02.2019-mandatare rep.in AGA ECODES_20190305_0001

HCL nr. 10 din 28.02.2019-adm.pasunilor din domeniul privat al comunei 20190305_0001

MARTIE 2019

Hotararile nr. 11 si 12 -adoptate in sedinta ordinara din 29.03.2019_20190401_0001

APRILIE 2019

Proiecte de hotarare – aprilie 2019 _20190418_0001

Proiect de hotarare-buget local 2019_20190418_0001

HCL nr.13 din 23.04.2019-indexare imp.si taxe cu rata inflatiei_20190424_0001

HCL nr.14 din 23.04.2019-buget local 2019_20190424_0001

HCL nr.15 din 23.04.2019-aprobare stat de functii serv.in sub CL_20190424_0001

HCL nr.16 din 23.04.2019-aprobare program finantare culte_20190424_0001

MAI 2019

Proiect HCL-mai 2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019_20190523_0001

24.05.2019-HCL nr. 17 si 18 din 24.05.2019 adoptate in sedinta extraordina

Proiect HCL -actualizare deviz -MODERNIZARE STRAZI_20190529_0001

P.V.-sedinta CL  din data de 30.05.2019_20190712_0001

IULIE 2019

Proiect HCL – rectificare buget _20190705_0001

Proiect HCL -actualizare stat de functii_20190705_0001

HCL nr.20,21,22 din 10.07.2019_20190712_0001

Proiect HCL din 29.07.2019_20190731_0001

HCL nr. 23 adoptata in 30.07.2019_20190731_0001

PV al sedintei ordinare a CL din 10.07.2019_20190731_0001

AUGUST 2019

Proiect de hotarare pe ordinea de zi a sed.din 21.08.2019_20190814_0001

Hotarârile nr. 24-27 din 21.08.2019 -adoptate in sedinta ordinara_20190822_0001

Anexa la HCL nr. 26 din 21.08.2019-parteneriat primarie-scoala_20190822_0001

P.V. -sedinta Cons.local Letca din data de 30.07.2019_20190822_0001

SEPTEMBRIE 2019

Proiect de hot. – pt. sedinta CL din septembrie 2019 _20190920_0001

OCTOMBRIE 2019

08.10.2019-HCL nr.28-32 adoptate in sedinta ordinara din 26.09.2019

Proiect HCL din 11.10.2019-rectificare buget

HCL nr.33 din 15.10.2019-rectificare buget _20191016_0001

PV -sedinta ordinara a Consiliului local Letca,din 26.09.2019_20191017_0001

Proiect de hotărâre din 21.10.2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr.34 din 29.10.2019-rectificarea bugetului local_20191031_0001

PV -sedinta C.L. din data de 15.10.2019_20191031_0001

DECEMBRIE 2019

Proiecte de hotarare 02.12.2019_

HCL nr.28-32 adoptate in sedinta ordinara din 26.09.2019

Hotararile nr.35-38 din 06.12.2019_20191212_0001

Proiect de hotarare-stab.imp.si taxe -2020_20191212_0001

Anexe la Proiect de hotarare-stab.imp.si taxe -2020_20191212_0001

20.12.2019 – HCL nr. 39 din 16.12.2019-aprobarea impozitelor si taxelor locape pe anul 2020_

……………… – Anexele nr.1-5 la HCL nr. 39 din 16.12.2019-aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020_20191220_0001

 

 

 

 

                                                             IANUARIE 2018

8 ian 2018 – Proiect de hot.-acoperire deficit bugetar

25 ian 2018 – Proiect HCL -prelungire scrisorii de garantie pt. avans M 313_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – aprobare PAAR-actualizat pentru 

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -contravenienti_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -VMG_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – organigrama si stat de functii 2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – retea scolara 2018-2019_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – salarizare incepand cu 01.01.2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL -modificare anexa 2b la HCL nr. 50 din 2017_20180125_0001

HCL nr. 2 din 30.01.2018-org. retea scolara_20180201_0001

HCL nr. 3 din 30.01.2018-modif.anexa 2b imp.si taxe _20180201_0001

HCL nr. 4 din 30.01.2018-prelungire SGB -avans M 313_20180201_0001

HCL nr. 5 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore benef.aj_20180201_0001

HCL nr. 6 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore munca co_20180201_0001

HCL nr. 7 din 30.01.2018-organigrama si stat de functii 2018_20180201_0001

HCL nr. 8 din 30.01.2018 -stabilire salarii 01.2018_20180201_0001

HCL nr. 9 din 30.01.2018-aprobare P.A.A.R. , actualizat , pe anu_20180201_0001

 

FEBRUARIE 2018

PROIECT HOTARIRE – Aprobarea bugetului local

HCL nr. 10 din 16.02.2018-aprobare buget 2018

 

MARTIE 2018

Anexe la Proiect HCL-modif.th.ec. la proiect alimentare cu apa _

Proiect HCL-modificari la obiectiv.invest-alimentare cu apa_

Proiect HCL-presedinte de sedinta _

Hotărârea nr. 11 din 30.03.2018-administrare pașuni in 2018_20180410_0001

Hotărârea nr. 12 din 30.03.2018-modif.th. la proiect -Alimentare cu apa Cuciulat.Ciula,Cozla

Anexa la HCL nr. 12 din 30.03.2018-Disp. de șantier nr. 2 si 3 _20180410_0001

Hotărârea nr. 13 din 30.03.2018-alegerea președintelui de ședinta

 

APRILIE 2018

Proiect de hotărâre-indexare impozite si taxe cu rata inflației_20180420_0001

HCL nr.14 din 26.04.2018 -indexare impozite si taxe _20180508_0001

HCL nr. 15 din 26.04.2018 – gestiune si procedura de atribuire -serv. de salubrizare 2018

 

IUNIE 2018

Proiect HCL privind rectificarea bugetului local-2018_20180608_0001

Proiect HCL privind Planul de ocupare a functiilor publice -2018_20180608_0001

HCL nr. 16 din 14.06.2018-aprobare POFP 2018_

HCL nr. 17 din 14.06.2018-rectificare buget local _

 

IULIE 2018

Proiect HCL – actualizare personal SVSU_20180709_0001

Proiect HCL – expertize extrajudiciare la investitia -canalizare menajera

Proiect HCL – aprobarea executarii pe dom.public de lucrari – modernizare retele electrice _20180711_0001

Proiect HCL – prelungire scrisoare de garantie bancara_20180711_0001

 

AUGUST 2018

HCL nr. 18 din 12.07.2018-alegerea presedintelui de sedinta_20180809_0001

HCL nr. 20 din 12.07.2018 -prelungire SGB

HCL nr. 21 din 12.07.2018-actualizare componenta SVSU_20180809_0001

HCL nr. 22 din 12.07.2018-aprobare executare lucrari de modernizare retea electrica

HCL nr. 23 din 02.08.2018-rectificare buget 2018_20180809_0001

SEPTEMBRIE 2018

Proiect de hotarare- aprobarea valorii investitiei si solicitare scrisoare de garantie pt. avans – Modernizare strazi in comuna Letca 2018.09.11

Proiect de hotarare – rectificarea bugetului local pe anul 2018_20180914_0001

Proiect HCL – Privind Proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii de apă şi apă uzată  (17.09.2018)

HCL nr.24 din 21.09.2018-val.inv.si sol.SG-Moderniz.camine cult._20180924_0001

HCL nr.25 -rectificare buget la 21.09.2018_20180924_0001

HCL nr.26 din 21.09.2018- proiect regional apa_20180921_0001

HCL nr.27-val.inv.si sol.SG-Modern.camine _20180924_0001

HCL nr.28 -aleg.presedinte de sedinta _20180924_0001

 

OCTOMBRIE 2018

23.10.2018 – Proiect -HCL modificare indic.economici-Modernizare strazi in com.Letca_

23.10.2018 – Proiect HCL-rectificare buget local pe anul 2018_1

26.10.2018 – HCL nr. 29 -rectificare buget_

26.10.2018 – HCL nr. 30 -modif.indic.economici-Modernizare strazi

26.10.2018 – HCL nr. 31 -mandatare funct. _

NOIEMBRIE 2018

15.11.2018-Proiect HCL-rectificare buget pe anul 2018_

HCL nr. 32 din 19.11.2018-rectificare buget local_

23.11.2018 – PROIECT HCL -impozite si taxe _20181123_0001

23.11.2018 – Anexe 1-3 -impozite si taxe _20181123_0001

23.11.2018 – Anexe 4-5 la HCL -impozite si taxe _20181123_0001

DECEMBRIE 2018

14.12.2018 – Hotarârea nr. 33 din 29.11.2018 -stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

                     -Anexele 1-3 la HCL nr. 33 din 29.11.2018_

                     -Anexele 4-5 la HCL nr. 33 din 29.11.2018_

Proiect HCL -rectificare buget local la data de 20.12.2018_20181219_0001

Proiect HCL -stabilire coeficienti de ierarhizare -2019_20181221_0001

Proiecte de hotarare -sedinta ordinara din 28.12.2018_20181221_0001

Hot.nr. 35-37 adoptate in sedinta ordinara din 28.12.2018_20190110_0001