All posts in Consiliul Local

Consiliul Local – Hotărâri – anul 2020

Categories: Consiliul Local
Comentariile sunt închise pentru Consiliul Local – Hotărâri – anul 2020

REGISTRU DE EVIDENȚĂ – HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

IANUARIE 2020

HCL nr. 1 din 27.01.2020-alegerea președintelui de ședință_20200129_0001

HCL nr. 2 din 27.01.2020-încetarea de drept a unui mandat de consilier local

HCL nr. 3 din 27.01.2020-validarea unui mandat de consilier local

HCL nr.4 din 27.01.2020-privind excedentul bugetar înreg. la 31.12.2019

HCL nr. 5 din 27.01.2020 privind aprobarea modificarii indicatorilor economici în cadrul proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC.CUCIULAT

HCL nr.6 din 27.01.2020 privind mandatarea reprezentantului Comunei Letca în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarif

HCL nr.7 din 27.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar , in comuna LETCA , județul SĂLAJ

HCL nr.8 din 27.01.2020 privind salarizarea personalului din cadrul Primăriei comunei LETCA, începând cu 01.01.2020

HCL nr.9 din 27.01.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei LETCA 

HCL nr.10 din 27.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru realizarea orelor muncă stabilite

FEBRUARIE 2020

HCL nr. 11 din 18.02.20220-actualizare comp.comisie de specialit_20200226_0001

HCL nr.12 din 18.02.2020-prelungire contract asist.juridica_20200226_0001

HCL nr.13 din 18.02.2020-buget local si program de invest.2020_20200226_0001

HCL nr.14 din 18.02.2020-insusire expertiza si aprobare demolare imobil_20200226_0001

MARTIE 2020

HCL nr.15-21 din 30.03.2020

APRILIE 2020

HCL nr.22-26 din 30.04.2020_20200504_0001

MAI 2020

HCL nr.22-26 din 30.04.2020_20200504_0001

HCL nr. 27 din 29.05.2020 _20200602_0001

HCL nr. 28 din 29.05.2020 _20200602_0001

IUNIE 2020

HCL nr. 29 din 29.06.2020-alegerea presedintelui de sedinta_20200703_0001

IULIE 2020

H.C.L. nr. 30 din 20.07.2020-rectificare buget_20200722_0001

HCL nr.31 din 20.07.2020-actualizare PAAR

H.C.L. nr. 32 din 20.07.2020-modif.th.ec.-Moderniz.drumuri de interes local ._20200722_0001

AUGUST 2020

HCL nr. 33 din 3108.2020-alegere presedite de sedinta_20200902_0001

HCL nr. 34 din 31.08.2020-rectif.buget+virari_20200902_0001

HCL nr. 35 din 3108.2020-aprobare stat de functii -serv. in sub.CL_20200902_0001

HCL nr.36 din 31.08.2020-parteneriat-com. LETCA, LOZNA si BABENI_20200902_0001

NOIEMBRIE 2020

HCL nr. 39 din 27.10.2020-rectiv.+virare_20201103_0001

HCL nr. 40-42 din 02.11.2020 _20201104_0001

DECEMBRIE 2020

HCL nr. 43 din 30.11.2020-virare credite bug._20201202_0001

HCL nr. 44 din 30.11.2020-desemnare rep. CA soala_20201202_0001

 

 

 

Consiliul Local, mandatul 2012 – 2016

Categories: Consiliul Local
Comentariile sunt închise pentru Consiliul Local, mandatul 2012 – 2016

 Letca motiv popular

Alexandru BORNA – PNL

                    -consilier local-Alexandru BORNA-PNL

Letca motiv popular

Vasile BORNA – PDL

Vasile BORNA - PDL

          -consilier local-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

Onorica CIURTE – PSDCIURTE Onorica - PSD - Delegat satesc

         – delegat sătesc-

 

 

 

 

 


  Letca motiv popular

Nicolae MATEMATE Nicolae -PNL – PNL

       – consilier local –

Letca motiv popular

Valer MUREŞAN – PSDMURESAN Valer-PSD

         -consilier local-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

Nicolae PORUMB – PSDPORUMB Nicolae - PSD

              -delegat sătesc-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

Aurel RUS – PDLRUS Aurel-PDL

         -consilier local-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

Marcela TEGLAŞ – PDLTEGLAS Marcela - PDL

             -consilier local-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

 Ioan TIMAR – PDLTIMAR Ioan - PDL

         -consilier local-

 

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

Victor TODORAN – IndependentTODORAN Victor-independent

    -delegat sătesc-

 

 

 

 

 

 Letca motiv popular

 Dan TURC – PRMTURC Dan - PRM

    -consilier local-

 

 

 

 

 

 

Letca motiv popular