All posts in Hotarari ale consiliului local

Letca – Hotărâri şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – anul 2017

Categories: Hotarari ale consiliului local
Comentariile sunt închise pentru Letca – Hotărâri şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – anul 2017

IANUARIE 2017

Proiect HCL nr. 52 -rețea școlară 2017-2018_20170120_0001

20.01.2017  Proiect de hotarare nr. 2 -Modificare taxa salubrizare_

20.01.2017  Proiect de hotarare nr.3 -Plan actiuni L

 

 

 

 

FEBRUARIE   2017

Hot.nr.3 din 26.01.2017-aprobarea retelei scolare 2017-2018

Hot.nr.4 din 26.01.2017-modificarea taxei speciale de salubrizare din 2017

Hot.nr.5 din 26.01.2017-plan actiuni si lucrari-pentru efectuarea orelor munca stab.cf.L.416 din 2001

Hot.nr.6 din 26.01.2017-suportare din buget a creantei din dosar executional nr.3962015

Proiect HCL nr. 5 din 2017-actualiz.indicatori-Modernizare DC 26_20170207_0001

Proiect HCL nr.6 din 2017-prel.proced.M 322_20170207_0001

Proiect HCL nr.7 din 2017-prel.scrisoare de garantie _20170207_0001

Proiect HCL nr.8 din 2017- modificare HCL nr. 6 din 2017_20170207_0001

 

MARTIE   2017

28.03.2017 – Proiect de HCL nr. 14 din 2017 -privind bugetul local pe anul 2017

28.03.2017 – Proiect de HCL nr. 15 din 2017 -administrarea pasunilor comunale in anul 2017 _

10.04.2017 – HCL nr. 15 din 30.03.2017-aprobarea bugetului local pe anul 2017

10.04.2017 – HCL nr. 16 din 30.03.2017-administrarea pasunilor in anul 2017

10.04.2017 – HCL NR. 17 din 30.03.2017-aprobare plata cotizatie – ca membru sustinator al Crucii Rosii

10.04.2017 – HCL nr. 18 din 30.03.2017-acordare ajutor de urgenta_20170410_0001

 

MAI   2017

04.05.2017 – HCL nr. 20 si 21 din 28.04.2017-modernicare si dotare Camin Cuciulat

04.05.2017 –  HCL nr. 22 si 23 din 28.04.2017-modernizare si dotare Camin cultural Cozla

04.05.2017 – HCL nr. 24 din 28.04.2017–gestiune salubrizare 2017_20170503_0001

04.05.2017 – HCL nr. 25 din 28.04.2017-aprobare program anual -finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit

04.05.2017 – Anexa la HCL nr. 24 din 28.04.2017 -REGULAMENT-salubriz 2017

04.05.2017 – Anexa la HCL nr. 24 din 28.04.2017 -caiet de sarcini gestioanre serv. salubrizare 2017

04.05.2017 – Anexa la HCL 25 din 28.04.2017PROGRAM finantare sport 2017

05.05.2017 – Proiect de hotărâre nr. 24 din 2017 privind completarea HCL nr._20170505_0001

 

IUNIE   2017

14.06. 2017 – Proiect de hot.privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primăriei comunei Letca

14.06.2016 – Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut cf. OUG nr.27 din 2017

14.06.2017 – Anexa la proiect HCL – Bugetul proiectului -M 313- pentru imprumut_20170615_0001

14.06.2017 – Anexa la Proierct HCL – Bugetul proiectului -M 322- pentru imprumut_20170615_0001

19.06.2017 –  Hotărârea nr. 27 -Aaprobare organigrama si stat de funcții în urma reorganizării aparatului despecialitate al primarului comunei Letca

19.06.2017 – Hotărârea nr. 28 -Aprobarea contractării unui împrumut cf. OUG nr. 272017

 

                                                           AUGUST 2017

21.08.2017 Hotărâri de la nr. 29-32 adoptate în data de 31.07.2017_

21.08.2017 Hotărâri de la nr. 33-34 adoptate în data de 31.07.2017_

25.08.2017 – Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetare efectuate prin dispozitia primarului la 22.08.2017

29.08.2017 – PROIECT DE HOTARARE din 29.08.2017 – Însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 35 din 31.08.2017 – validare rectificare bugetara efectuata prin Dispozitia nr. 106 din 22.08.2017

HCL nr. 36 din 31.08.2017 – modificare si completare anexa 1 la HCL nr. 191999 privind domeniul public al comunei Letca

 

SEPTEMBRIE  2017

 HCL nr. 37 din 30.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

HCL nr. 38 din 30.09.2017-Centru de zi vârstnici

HCL nr. 39 din 30.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru intervalul 0ct-dec.2017

 

OCTOMBRIE  2017

20.oct.2017 – Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Letca in A.G.A ECODES Salaj

25.oct.2017 – Hotărârea nr. 40 -mandatarea reprezentantului comunei LETCA in AGA ECODES SALAJ

25 oct.2017 – Hotărârea nr. 41-rectificarea bugetului local (1)

 

NOIEMBRIE  2017

06.11.2017 – Proiect de hotărâre -rectificare buget local

09.11.2017 – Hotărârea nr. 42 -rectificarea bugetului local (1)

09.11.2017 – Hotărârea nr. 43-prelungirea scrisorii de garanţie de la FNGC-pentru măsura 313

20.11.2017-Excpunere de motive nr. 4584 din 17.11.2017 la proiectele de ho_20171120_0001

20.11.2017 -Proiect de hot. privind aprobarea indic.th.ec._Modernizare strazi

20.11.2017 -Proiect de hotarare -implementare proiect Modernizare strazi _20171120_0001

HCL nr. 44 din 24.11.2017_20171127_0001

HCL nr. 45 din 24.11.2017-modif.dom.public-strazi_20171127_0001

HCL nr. 46 din 24.11.2017-aprobare ind.Th.ec.-Modernizare straz- Lemniu si Cozla

HCL nr. 47 din 24.11.2017- implementare proiect-Modernizare straz_20171127_0001

HCL nr. 48 din 24.11.2017-rectificare buget_20171127_0001

 

DECEMBRIE  2017

08.12.2017-Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 1 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 2 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 3 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 4 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 5 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

08.12.2017-Proiect HCL-rectificare buget 12.2017_20171208_0001

08.12.2017-Propiect HCL -reorganizare comisie de inventariere a domeniului _20171208_0001

HCL nr. 49 din 12.12.2017-reorg comisie invent.dom.public_20171218_0001

HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite si taxe locale pe anul 2018_20171218_0001

Anexele 1-3 la HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite _20171218_0001

Anexele 4-5 la HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite _20171218_0001

HCL nr. 51 din 12.12.2017-rectificare buget _20171218_0001

HCL nr. 52 din 12.12.2017- achizitia de servicii juridice_20171218_0001

HCL nr. 53 din 12.12.2017- modificarea Anexei 1 -dom.public_20171218_0001

HCL nr. 54 din 12.12.2017 -propunerea de schimbare a destinatie_20171228_0001 (1)

HCL nr. 56 din 27.12.2017-alegerea presedintelui de sedinta_20171228_0001

 

Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2016

Categories: Hotarari ale consiliului local
Comentariile sunt închise pentru Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2016

IANUARIE  2016

 

Hotararea nr. 1 din 07.01.2016-organigrama si stat de functii

Hotărârile nr. 2-3 din 28.01.2016 adoptate de Consiliu local Letca _20160302_0001

Hotărârea nr. 4 din 28.01.2016- aprobarea bugetului local pe 2016 si a listei de inevstitii

Hotărârile nr.5-6 din 28.01.2016- adoptate de Consiliul local Letca

Hotărârile nr. 7-8 din 28.01.2016- adoptate de Consiliul local Letca

Hotărârile nr.9-10 din 28.01.2016- adoptate de Consiliul local Letca in sedinta ordinara

 

FEBRUARIE  2016

Hotărârea nr. 11 din 15.02.2016-aprobarea documentației de atribuire a contractului de salubrizare in comuna Letca

 

MARTIE   2016

Hotărârile nr. 16,17,18 – adoptate în ședința ordinară din data de 24.03.2016

 

IUNIE  2016

Hotărârile nr.21-26 din 24.06.2016 – ședința de constituire a C_20160630_0001

 

IULIE  2016

Regulament CL pg.7-12_20160707_0001

Regulament CL pg.13-19_20160707_0001

Proiect de HCL nr. 25 din 2016 cu exp.de motive _20160712_0001

Hotărârea nr. 30 din 15.07.2016_20160719_0001

Hotărârea nr. 31 din 15.07.2016_20160719_0001

Hotărârea nr. 32 din 15.07.2016_20160719_0001

Proiect HCL nr. 26 din 15.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 27 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 28 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 29 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 30 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 31 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 32 din 29.07.2016_20160729_0001

Proiect HCL nr. 33 din 29.07.2016_20160729_0001

 

AUGUST  2016

Hotărârile nr. 33-36 din 04.08.2016 adoptate în ședința ordinară_20160809_0001

Hotărârile nr. 37-38 din 04.08.2016 adoptate în ședința ordinară_20160809_0001

Hotărârile nr. 39-40 din 04.08.2016 adoptate în ședința ordinară_20160809_0001

 

SEPTEMBRIE  2016

PROIECT-hcl-nr-34-din-23-09-2016-desemnare-rep-in-ADI Valea Someşului

PROIECT-hcl-nr-35-din-23-09-2016-prelungire-scrisoare-de-garantie-bancara

HCL nr. 41 din 30.09.2016-Desemnare rep in ADI Valea Someşului_20161004_0001

HCL nr.42 din 30.09.2016-Prelungire-sgb-avans-m-313_20161004_0001

HCL nr. 43 din 30.09.2016-Transfer microbuz şcolar_20161004_0001

HCL nr. 44 din 30.09.2016-Validare-rectificare-bugetară_20161004_0001

HCLnr. 45 din 30.09.2016-Alegerea preşedintelui de şedinţă_20161004_0001

 

OCTOMBRIE 2016

 

Proiect de hotărâre nr.39 şi expunere de motive din 11.10.2016

HCL nr. 47 din 14.10.2016 – Aderarea Ccomunei Lletca la FLAG Someş-Tisa

PROIECTELE DE HOTĂRÂRE  nr. 40 şi 41 din 25.10.2016

 

NOIEMBRIE  2016

23.11.2016 -PROIECTELE DE HOTĂRÂRE nr. 42-43-44-pe-ordinea-de-zi-a-sedinte-ordinare-din-29-11-2016

23.11.2016  – HCL nr. 48 din 31.oct.2016

 

DECEMBRIE 2016

15.12.2016 – PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 45  – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017

15.12.2016 – ANEXELE 1-5 la proiect HCL nr. 45 – Impozite si taxe locale pe anul 2017

15.12.2016 – PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 46 – Program anual pentru acordare finantari nerambursabile

15.12.2016 – PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47 – Rectificarea bugetului local

19.12.2016 – Hotărârea nr. 53 – Alimentarea cu apă potabilă

19.12.2016 – Hotărârea nr.54  Impozite şi taxe locale

19.12.2016 – Aanexe 1-5 la hotărârea nr.54  impozite-si-taxe-2017

28.12.2016 Hotărârile nr. 57-58-59 Rectificare bugetară, inventarierea patrimonilui, administratie publică locală

Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2015

Categories: Hotarari ale consiliului local
Comentariile sunt închise pentru Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2015

IANUARIE 2015

HCL-nr.1 din 27.01.2015-aprobare organigramă și stat de funcții 2015_20150203_0001

HOT.nr.2 din 27.02.2015 -RETEA SCOLARA 2015-2016

HOT.nr.3 din 27.01.2015 -GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

HOT.nr.4 din 27.01.2015 -PLAN ACTIUNI+LUCARARI

HOT.nr.5 din 27.01.2015 EXCEDENT BUGETAR 2014

 

FEBRUARIE 2015

Hotărârea nr. 6 din 12.02.2015 -aprobarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 7 din 12.02.2015 -mandatarea ADI ECODES

Hotărârea nr. 8 din 12.02.2015 -documentație de atribuireconcesionare teren

Hotărârea nr. 9 din 12.02.2015 -alegerea președintelui de ședință

                                                      MARTIE  2015

Hotărârea nr. 7 din 12.02.2015 -mandatarea ADI ECODES Hotărârea nr. 10 din 26.03.2015 – aprobarea valorii investitiei dupa incheiere contract de executie -alimentare cu apa -Cuciu

Hotărârea nr. 11 din 26.03.2015 -aprobarea valorii investiției după încheiere contract de execuție lucrări pentru obiect

Hotărârea nr. 12 din 26.03.2015 -stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercial

 

                                                       APRILIE 2015

Hotărârea nr. 13 din 28.04.2015 -Participarea comunei la GAL Valea Someșului

Hotărârea nr. 14 din 28.04.2015- Administrarea pășunilor comunale în anul 2015

 

                                                          MAI 2015

Hotărârea nr. 15 din 25.05.2015 -aprobarea cotizației comunei Letca către Asociația Someș-Tisa

Hotărărea nr. 16 din 25.05.2015-actualizarea personalului din cadrul SVSU Letca

Hotărârea nr. 17 din 25.05.2015 -prel.scrisoare de garantare avans M322

Hotărârea nr. 18 din 25.05.2015-alegerea președintelui de ședință

 

                                                        IUNIE  2015

Hotărârea nr. 19 din 30.06.2015 -rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 20 din 30.iunie.2015 -aprobarea devizului estimativ privind lucrările de reparații la drumurile și podur.2015-aprobarea devizului estimativ privind lucrările de reparații la drumurile și podurile

 

                                                        AUGUST  2015

Hotărârea nr. 22 din 20.august.2015 -buget final achizitie utilaj multifunctional

Hotărârea nr. 23 din 20.08.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

Hotărârea nr. 24 din 20.august.2015-modificare termene de plata redeventa -ACB Letca

Hotărârea nr. 25 din 20.august.2015 – acordarea dreptului de uz și servitute pe domeniul public pentru modernizare ret.2015

Hotărârea nr. 26 din 20.august.2015 -alegerea președintelui de ședință pt.intervalul sept-nov.2015

 

                                                    SEPTEMBRIE  2015

Hotărârea nr. 27 din 08.09.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

Hotărârea nr. 28 din 08.09.2015-privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare

 

                                                   OCTOMBRIE 2015

Hotărârea nr. 29 din 08.10.2015-aprobarea prelungirii termenului scrisorii de garanție -avans M 313

Proces verbal de ședință -CL-08.10.2015_20151014_0001

Hotărârea nr. 30 din 20.octombrie 2015 -reorganizare rețea scolara_20151026_0001

Hotărârea nr. 31 din 20.octombrie 2015 – rectificarea bugetului _20151026_0001

Proiect de hotărâre nr. 28 din 2015 – impozite și taxe locale pentru anul 2016

Anexe la Proiectul de hotărâre nr. 28 – impozite si taxe locale pe anul 2016 doc

 

                                                    NOIEMBRIE 2015

Proiect de hotărâre nr. 30 din 2015 -aprobarea bugetului actualizat dupa finalizarea achizitiilor -proiect integrat M 322

Hotărârea nr. 32 din 05.11.2015-stabilirea și aprobarea impozitelor…..

Hotărârea nr. 33 din 05.11.2015 -alegerea președintelui de ședință….

Hotărârea nr. 34 din 05.11.2015 – aprobarea bugetului actualizat ….

Hotărârea nr. 35 din 05.11.2015 – aprobarea devizului general….

Hotărârea nr. 36 din 24.11.2015 – prelungirea Scrisorii de Garanţie….

Hotărârea nr. 37 din 24.11.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

 

                                                    DECEMBRIE  2015

Hotărârea nr. 38 din 4.12.2015-privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie -avans proiect integrat M322_20151214_0001

Hotărârile nr.40-44 din 17.12.2015 -adoptate de Consiliul local Letca in sedinta ordinara

Hotararea nr. 45 din 29.12.2015-rectificarea bugetului local si virarea de credite bugetare