Comuna Letca – Hotărâri și Proiecte de Hotărâri ale CL – 2019

IANUARIE 2019

HCL nr. 1 si 2 adoptate in sedinta extr. din 09.01.2019_

Proiecte de hotarare propuse pe ordinea de zi a sedintei ord. din 29.01.2019

HCL nr. 3-7 din 29.01.2019 – adoptate in sedinta ordinara a C.L-29.01.2019

FEBRUARIE 2019

Proiect HCL -actualizare deviz general la obiectivul de inves._MODERNIZARE DRUMURI

Proiect HCL -mandatare reprezentant in A.G.A. ECODES_20190222_0001

HCL nr.8 din 28.02.2019-actualiz.deviz -Drumuri de interes local_20190305_0001

HCL nr. 9 din 28.02.2019-mandatare rep.in AGA ECODES_20190305_0001

HCL nr. 10 din 28.02.2019-adm.pasunilor din domeniul privat al comunei 20190305_0001

MARTIE 2019

Hotararile nr. 11 si 12 -adoptate in sedinta ordinara din 29.03.2019_20190401_0001

APRILIE 2019

Proiecte de hotarare – aprilie 2019 _20190418_0001

Proiect de hotarare-buget local 2019_20190418_0001

HCL nr.13 din 23.04.2019-indexare imp.si taxe cu rata inflatiei_20190424_0001

HCL nr.14 din 23.04.2019-buget local 2019_20190424_0001

HCL nr.15 din 23.04.2019-aprobare stat de functii serv.in sub CL_20190424_0001

HCL nr.16 din 23.04.2019-aprobare program finantare culte_20190424_0001

MAI 2019

Proiect HCL-mai 2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019_20190523_0001

24.05.2019-HCL nr. 17 si 18 din 24.05.2019 adoptate in sedinta extraordina

Proiect HCL -actualizare deviz -MODERNIZARE STRAZI_20190529_0001

P.V.-sedinta CL  din data de 30.05.2019_20190712_0001

IULIE 2019

Proiect HCL – rectificare buget _20190705_0001

Proiect HCL -actualizare stat de functii_20190705_0001

HCL nr.20,21,22 din 10.07.2019_20190712_0001

Proiect HCL din 29.07.2019_20190731_0001

HCL nr. 23 adoptata in 30.07.2019_20190731_0001

PV al sedintei ordinare a CL din 10.07.2019_20190731_0001

AUGUST 2019

Proiect de hotarare pe ordinea de zi a sed.din 21.08.2019_20190814_0001

Hotarârile nr. 24-27 din 21.08.2019 -adoptate in sedinta ordinara_20190822_0001

Anexa la HCL nr. 26 din 21.08.2019-parteneriat primarie-scoala_20190822_0001

P.V. -sedinta Cons.local Letca din data de 30.07.2019_20190822_0001

SEPTEMBRIE 2019

Proiect de hot. – pt. sedinta CL din septembrie 2019 _20190920_0001

OCTOMBRIE 2019

08.10.2019-HCL nr.28-32 adoptate in sedinta ordinara din 26.09.2019

Proiect HCL din 11.10.2019-rectificare buget

HCL nr.33 din 15.10.2019-rectificare buget _20191016_0001

PV -sedinta ordinara a Consiliului local Letca,din 26.09.2019_20191017_0001

Proiect de hotărâre din 21.10.2019-rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr.34 din 29.10.2019-rectificarea bugetului local_20191031_0001

PV -sedinta C.L. din data de 15.10.2019_20191031_0001

DECEMBRIE 2019

Proiecte de hotarare 02.12.2019_

HCL nr.28-32 adoptate in sedinta ordinara din 26.09.2019

Hotararile nr.35-38 din 06.12.2019_20191212_0001

Proiect de hotarare-stab.imp.si taxe -2020_20191212_0001

Anexe la Proiect de hotarare-stab.imp.si taxe -2020_20191212_0001

20.12.2019 – HCL nr. 39 din 16.12.2019-aprobarea impozitelor si taxelor locape pe anul 2020_

……………… – Anexele nr.1-5 la HCL nr. 39 din 16.12.2019-aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020_20191220_0001