Consiliul Local – Hotărâri – anul 2021

IANUARIE 2021

HCL nr. 45 din 28.12.2020-retea scolara 2021-2022_20201230_0001

HCL nr. 46 din 28.12.2020-impozite si taxe 2021_20210106_0001

Anexele nr.1-5 la HCL nr. 46 din 28.12.2020-imp.si taxe_20210106_0001

HCLnr. 47 din 228.12.2020-plan de invest. -salubrizare_20210106_0001

HCLnr. 48 din 28.12.2020-validare rectificari bug. prin dispoz._20210106_0001

MARTIE 2021

HCL nr. 1 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 2 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 3 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 4 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 5 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 6 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 7 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 8 din 26.02.2021_20210303_0001

HCL nr. 9 din 26.02.2021_20210303_0001

APRILIE 2021

HCL nr. 12 din 23.04.2021-index.imp.si taxe cu rata infl._20210428_0001

HCL nr. 13 di 23.04.2021 -buget local pe 2021 _20210423_0001

HCL nr. 14 din 23.04.2021-organigrama si stat de functii -mai 2021_20210429_0001

HCL nr. 15 din 23.04.2021-aprobare deviz actualizat Mod.DC 26-Primarie-disp.vet._20210428_0001

HCL nr. 16 din 23.04.2021-ap.indicatori si deviz -Ext.si mod.DC_20210428_0001

HCL nr. 17 din 23.04.2021-actualizare redeventa-conc.CMMF Letca_20210428_0001

HCL nr. 18 din 23.04.2021-alegere presedinte de sedinta_20210428_0001

MAI 2021

HCL nr. 19 din 21.05.2021 -burse scolare_20210527_0001

HCL nr.20 din 21.05.2021 -incadrare SVSU

IUNIE 2021

HCL nr. 21 din 30.06.2021-aprobare închiriere teren_20210712_0001

HCL nr. 22 din 30.06.2021-aprobare stat de funcții -servicii în subordinea CL_20210712_0001

IULIE 2021

HCL nr. 23 din 30.07.2021 -program sprijin fin.culte_20210730_0001

HCL nr. 24 din 30.07.2021 -virare credite bug. intre cap.bug._20210730_0001

HCL nr. 25 din 30.07.2021 -aleg.presedinte de sed.aug.-oct.2021_20210730_0001

SEPTEMBRIE 2021

HCL nr. 26 din 17.09.2021- reab.energ.scoala_20210917_0001

OCTOMBRIE 2021

HCL nr. 27 din 29.09.2021_desemnare rep.in CA SCOALA 20210930_0001

HCL nr. 28 din 29.09.2021 rectificare buget si virare credite 20210930_0001

HCL nr. 29 din 29.09.2021 atest dom.privat si inscriere prov. in CF 20210930_0001

HCL nr. 30 din 29.09.2021-actualiz.deviz Ext.si mod. DC_20210930_0002

HCL nr. 31 din 22.10.2021 -alegere presedinte de sedinta_20211025_0001

HCL nr. 32 din 22.10.2021 -org.si stat de functii val.01.11.2021_20211025_0001

HCL nr. 33 din 22.10.2021 -des.rep.AGA ECODES _20211025_0001

NOIEMBRIE 2021

HCL nr. 34 din 04.11.2021-aprobare proiect drum_Letca-CF + D_20211104_0001

HCL nr. 35 din 04.11.2021_20211105_0001

HCL nr. 36 din 04.11.2021_20211105_0001

HCL nr. 37 din 04.11.2021 HCL nr. 38 din 04.11.2021_20211105_0001

DECEMBRIE 2021

HCL 42 din 27.12.2021 -ROF asist sociaala

HCL 43 din 27.12.2021-imp.si taxe locale aplicabile in 2022

HCL nr. 39 din 22.12.2021_20211223_0001

HCL nr. 40 din 22.12.2021-rectificare buget_20211223_0001

HCL nr. 41 din 27.12.2021-aprobare retea scolara 2022-2023_20211228_0001