Dispozițiile primarului – anul 2020

REGISTRUL DE EVIDENTA A DISPOZIȚIILOR EMISE DE PRIMAR (descărcare în format electronic)

Disp.nr. 2 din 07.01.2020-acoperirea def. a deficitului bugetar_20200129_0001

Disp.nr. 3 din 21.01.2020-convocarea CL în ședință ordinară _20200129_0001

Disp.nr. 4 din 22.01.2020-modificarea nr.de ore-muncă stabilite ]n sarcina beneficiarilor VMG

Disp.nr.13 din 28.01.2020-acordarea indemnizației de hrana începând cu 01.01.2020

Disp.nr.14 din 28.01.2020-stabilirea salariilor de bază ale asistenílor personali ai persoanelor cu handicap grav , începând cu 01.01.2020

Disp.nr.15 din 28.01.2020-stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav, începnd cu 01.01.2020

Dispozițianr.19 din 12.02.2020-convocarea consiliului local în ședință ordinară 20200213_0001

Disp.nr.26 din 24.03.2020-convocare consiliului local in sedinta ordinara 20200324_0001

Disp.nr.34 din 24.04.2020-convocare CL in sedinta

Dispozitia nr. 45 din 23.06.2020-convocarea consiliului local _20200624_0001

Dispoziția nr. 49 din 16.07.2020 -convocarea consiliului local în ședință extraordinară

Dispozitia nr. 59 din 27.08.2020-convocare CL in sedinta extraordinara_20200828_0001

Disp.nr. 67 din17.09.2020 -convocare CL în șed. extr._20200917_0001

Dispozitia nr. 83 din 29.10.2020-convocare CL in sedinta extra._20201030_0001

Dispozitia nr. 89 din 06.11.2020-locuri speciale-afisaj electoral_20201111_0001

Disp.nr. 92 din 23.11.2020-convocarea CL in sedinta ordinara _20201123_0001

DISP nr. 101 din 22.12.2020-convocare CL in sedinta _20201222_0001