Letca – Apă pentru sute de oameni. Lucrarea de aducţiune a fost predată beneficiarului