Letca – Hotărâri şi Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – anul 2018

                                                             IANUARIE 2018

8 ian 2018 – Proiect de hot.-acoperire deficit bugetar

25 ian 2018 – Proiect HCL -prelungire scrisorii de garantie pt. avans M 313_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – aprobare PAAR-actualizat pentru 

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -contravenienti_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – lucrari pentru prestare ore munca -VMG_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – organigrama si stat de functii 2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – retea scolara 2018-2019_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL – salarizare incepand cu 01.01.2018_20180125_0001

25 ian 2018 – Proiect HCL -modificare anexa 2b la HCL nr. 50 din 2017_20180125_0001

HCL nr. 2 din 30.01.2018-org. retea scolara_20180201_0001

HCL nr. 3 din 30.01.2018-modif.anexa 2b imp.si taxe _20180201_0001

HCL nr. 4 din 30.01.2018-prelungire SGB -avans M 313_20180201_0001

HCL nr. 5 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore benef.aj_20180201_0001

HCL nr. 6 din 30.01.2018 -plan de actiuni pt. prest.ore munca co_20180201_0001

HCL nr. 7 din 30.01.2018-organigrama si stat de functii 2018_20180201_0001

HCL nr. 8 din 30.01.2018 -stabilire salarii 01.2018_20180201_0001

HCL nr. 9 din 30.01.2018-aprobare P.A.A.R. , actualizat , pe anu_20180201_0001

 

FEBRUARIE 2018

PROIECT HOTARIRE – Aprobarea bugetului local

HCL nr. 10 din 16.02.2018-aprobare buget 2018

 

MARTIE 2018

Anexe la Proiect HCL-modif.th.ec. la proiect alimentare cu apa _

Proiect HCL-modificari la obiectiv.invest-alimentare cu apa_

Proiect HCL-presedinte de sedinta _

Hotărârea nr. 11 din 30.03.2018-administrare pașuni in 2018_20180410_0001

Hotărârea nr. 12 din 30.03.2018-modif.th. la proiect -Alimentare cu apa Cuciulat.Ciula,Cozla

Anexa la HCL nr. 12 din 30.03.2018-Disp. de șantier nr. 2 si 3 _20180410_0001

Hotărârea nr. 13 din 30.03.2018-alegerea președintelui de ședinta

 

APRILIE 2018

Proiect de hotărâre-indexare impozite si taxe cu rata inflației_20180420_0001

HCL nr.14 din 26.04.2018 -indexare impozite si taxe _20180508_0001

HCL nr. 15 din 26.04.2018 – gestiune si procedura de atribuire -serv. de salubrizare 2018

 

IUNIE 2018

Proiect HCL privind rectificarea bugetului local-2018_20180608_0001

Proiect HCL privind Planul de ocupare a functiilor publice -2018_20180608_0001

HCL nr. 16 din 14.06.2018-aprobare POFP 2018_

HCL nr. 17 din 14.06.2018-rectificare buget local _

 

IULIE 2018

Proiect HCL – actualizare personal SVSU_20180709_0001

Proiect HCL – expertize extrajudiciare la investitia -canalizare menajera

Proiect HCL – aprobarea executarii pe dom.public de lucrari – modernizare retele electrice _20180711_0001

Proiect HCL – prelungire scrisoare de garantie bancara_20180711_0001

 

AUGUST 2018

HCL nr. 18 din 12.07.2018-alegerea presedintelui de sedinta_20180809_0001

HCL nr. 20 din 12.07.2018 -prelungire SGB

HCL nr. 21 din 12.07.2018-actualizare componenta SVSU_20180809_0001

HCL nr. 22 din 12.07.2018-aprobare executare lucrari de modernizare retea electrica

HCL nr. 23 din 02.08.2018-rectificare buget 2018_20180809_0001

SEPTEMBRIE 2018

Proiect de hotarare- aprobarea valorii investitiei si solicitare scrisoare de garantie pt. avans – Modernizare strazi in comuna Letca 2018.09.11

Proiect de hotarare – rectificarea bugetului local pe anul 2018_20180914_0001

Proiect HCL – Privind Proiectul regional de dezvoltare a infrastucturii de apă şi apă uzată  (17.09.2018)

HCL nr.24 din 21.09.2018-val.inv.si sol.SG-Moderniz.camine cult._20180924_0001

HCL nr.25 -rectificare buget la 21.09.2018_20180924_0001

HCL nr.26 din 21.09.2018- proiect regional apa_20180921_0001

HCL nr.27-val.inv.si sol.SG-Modern.camine _20180924_0001

HCL nr.28 -aleg.presedinte de sedinta _20180924_0001

 

OCTOMBRIE 2018

23.10.2018 – Proiect -HCL modificare indic.economici-Modernizare strazi in com.Letca_

23.10.2018 – Proiect HCL-rectificare buget local pe anul 2018_1

26.10.2018 – HCL nr. 29 -rectificare buget_

26.10.2018 – HCL nr. 30 -modif.indic.economici-Modernizare strazi

26.10.2018 – HCL nr. 31 -mandatare funct. _

NOIEMBRIE 2018

15.11.2018-Proiect HCL-rectificare buget pe anul 2018_

HCL nr. 32 din 19.11.2018-rectificare buget local_

23.11.2018 – PROIECT HCL -impozite si taxe _20181123_0001

23.11.2018 – Anexe 1-3 -impozite si taxe _20181123_0001

23.11.2018 – Anexe 4-5 la HCL -impozite si taxe _20181123_0001

DECEMBRIE 2018

14.12.2018 – Hotarârea nr. 33 din 29.11.2018 -stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019

                     -Anexele 1-3 la HCL nr. 33 din 29.11.2018_

                     -Anexele 4-5 la HCL nr. 33 din 29.11.2018_

Proiect HCL -rectificare buget local la data de 20.12.2018_20181219_0001

Proiect HCL -stabilire coeficienti de ierarhizare -2019_20181221_0001

Proiecte de hotarare -sedinta ordinara din 28.12.2018_20181221_0001

Hot.nr. 35-37 adoptate in sedinta ordinara din 28.12.2018_20190110_0001