All posts tagged ianuarie 2015

Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2015

Categories: Hotarari ale consiliului local
Comentariile sunt închise pentru Letca – Hotărâri ale Consiliului Local – anul 2015

IANUARIE 2015

HCL-nr.1 din 27.01.2015-aprobare organigramă și stat de funcții 2015_20150203_0001

HOT.nr.2 din 27.02.2015 -RETEA SCOLARA 2015-2016

HOT.nr.3 din 27.01.2015 -GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

HOT.nr.4 din 27.01.2015 -PLAN ACTIUNI+LUCARARI

HOT.nr.5 din 27.01.2015 EXCEDENT BUGETAR 2014

 

FEBRUARIE 2015

Hotărârea nr. 6 din 12.02.2015 -aprobarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 7 din 12.02.2015 -mandatarea ADI ECODES

Hotărârea nr. 8 din 12.02.2015 -documentație de atribuireconcesionare teren

Hotărârea nr. 9 din 12.02.2015 -alegerea președintelui de ședință

                                                      MARTIE  2015

Hotărârea nr. 7 din 12.02.2015 -mandatarea ADI ECODES Hotărârea nr. 10 din 26.03.2015 – aprobarea valorii investitiei dupa incheiere contract de executie -alimentare cu apa -Cuciu

Hotărârea nr. 11 din 26.03.2015 -aprobarea valorii investiției după încheiere contract de execuție lucrări pentru obiect

Hotărârea nr. 12 din 26.03.2015 -stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercial

 

                                                       APRILIE 2015

Hotărârea nr. 13 din 28.04.2015 -Participarea comunei la GAL Valea Someșului

Hotărârea nr. 14 din 28.04.2015- Administrarea pășunilor comunale în anul 2015

 

                                                          MAI 2015

Hotărârea nr. 15 din 25.05.2015 -aprobarea cotizației comunei Letca către Asociația Someș-Tisa

Hotărărea nr. 16 din 25.05.2015-actualizarea personalului din cadrul SVSU Letca

Hotărârea nr. 17 din 25.05.2015 -prel.scrisoare de garantare avans M322

Hotărârea nr. 18 din 25.05.2015-alegerea președintelui de ședință

 

                                                        IUNIE  2015

Hotărârea nr. 19 din 30.06.2015 -rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 20 din 30.iunie.2015 -aprobarea devizului estimativ privind lucrările de reparații la drumurile și podur.2015-aprobarea devizului estimativ privind lucrările de reparații la drumurile și podurile

 

                                                        AUGUST  2015

Hotărârea nr. 22 din 20.august.2015 -buget final achizitie utilaj multifunctional

Hotărârea nr. 23 din 20.08.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

Hotărârea nr. 24 din 20.august.2015-modificare termene de plata redeventa -ACB Letca

Hotărârea nr. 25 din 20.august.2015 – acordarea dreptului de uz și servitute pe domeniul public pentru modernizare ret.2015

Hotărârea nr. 26 din 20.august.2015 -alegerea președintelui de ședință pt.intervalul sept-nov.2015

 

                                                    SEPTEMBRIE  2015

Hotărârea nr. 27 din 08.09.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

Hotărârea nr. 28 din 08.09.2015-privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesionare a gestiunii activitatilor de salubrizare

 

                                                   OCTOMBRIE 2015

Hotărârea nr. 29 din 08.10.2015-aprobarea prelungirii termenului scrisorii de garanție -avans M 313

Proces verbal de ședință -CL-08.10.2015_20151014_0001

Hotărârea nr. 30 din 20.octombrie 2015 -reorganizare rețea scolara_20151026_0001

Hotărârea nr. 31 din 20.octombrie 2015 – rectificarea bugetului _20151026_0001

Proiect de hotărâre nr. 28 din 2015 – impozite și taxe locale pentru anul 2016

Anexe la Proiectul de hotărâre nr. 28 – impozite si taxe locale pe anul 2016 doc

 

                                                    NOIEMBRIE 2015

Proiect de hotărâre nr. 30 din 2015 -aprobarea bugetului actualizat dupa finalizarea achizitiilor -proiect integrat M 322

Hotărârea nr. 32 din 05.11.2015-stabilirea și aprobarea impozitelor…..

Hotărârea nr. 33 din 05.11.2015 -alegerea președintelui de ședință….

Hotărârea nr. 34 din 05.11.2015 – aprobarea bugetului actualizat ….

Hotărârea nr. 35 din 05.11.2015 – aprobarea devizului general….

Hotărârea nr. 36 din 24.11.2015 – prelungirea Scrisorii de Garanţie….

Hotărârea nr. 37 din 24.11.2015-rectificarea bugetului local și virarea de credite bugetare

 

                                                    DECEMBRIE  2015

Hotărârea nr. 38 din 4.12.2015-privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie -avans proiect integrat M322_20151214_0001

Hotărârile nr.40-44 din 17.12.2015 -adoptate de Consiliul local Letca in sedinta ordinara

Hotararea nr. 45 din 29.12.2015-rectificarea bugetului local si virarea de credite bugetare