Letca – Hotărâri şi proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – anul 2017

IANUARIE 2017

Proiect HCL nr. 52 -rețea școlară 2017-2018_20170120_0001

20.01.2017  Proiect de hotarare nr. 2 -Modificare taxa salubrizare_

20.01.2017  Proiect de hotarare nr.3 -Plan actiuni L

 

 

 

 

FEBRUARIE   2017

Hot.nr.3 din 26.01.2017-aprobarea retelei scolare 2017-2018

Hot.nr.4 din 26.01.2017-modificarea taxei speciale de salubrizare din 2017

Hot.nr.5 din 26.01.2017-plan actiuni si lucrari-pentru efectuarea orelor munca stab.cf.L.416 din 2001

Hot.nr.6 din 26.01.2017-suportare din buget a creantei din dosar executional nr.3962015

Proiect HCL nr. 5 din 2017-actualiz.indicatori-Modernizare DC 26_20170207_0001

Proiect HCL nr.6 din 2017-prel.proced.M 322_20170207_0001

Proiect HCL nr.7 din 2017-prel.scrisoare de garantie _20170207_0001

Proiect HCL nr.8 din 2017- modificare HCL nr. 6 din 2017_20170207_0001

 

MARTIE   2017

28.03.2017 – Proiect de HCL nr. 14 din 2017 -privind bugetul local pe anul 2017

28.03.2017 – Proiect de HCL nr. 15 din 2017 -administrarea pasunilor comunale in anul 2017 _

10.04.2017 – HCL nr. 15 din 30.03.2017-aprobarea bugetului local pe anul 2017

10.04.2017 – HCL nr. 16 din 30.03.2017-administrarea pasunilor in anul 2017

10.04.2017 – HCL NR. 17 din 30.03.2017-aprobare plata cotizatie – ca membru sustinator al Crucii Rosii

10.04.2017 – HCL nr. 18 din 30.03.2017-acordare ajutor de urgenta_20170410_0001

 

MAI   2017

04.05.2017 – HCL nr. 20 si 21 din 28.04.2017-modernicare si dotare Camin Cuciulat

04.05.2017 –  HCL nr. 22 si 23 din 28.04.2017-modernizare si dotare Camin cultural Cozla

04.05.2017 – HCL nr. 24 din 28.04.2017–gestiune salubrizare 2017_20170503_0001

04.05.2017 – HCL nr. 25 din 28.04.2017-aprobare program anual -finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit

04.05.2017 – Anexa la HCL nr. 24 din 28.04.2017 -REGULAMENT-salubriz 2017

04.05.2017 – Anexa la HCL nr. 24 din 28.04.2017 -caiet de sarcini gestioanre serv. salubrizare 2017

04.05.2017 – Anexa la HCL 25 din 28.04.2017PROGRAM finantare sport 2017

05.05.2017 – Proiect de hotărâre nr. 24 din 2017 privind completarea HCL nr._20170505_0001

 

IUNIE   2017

14.06. 2017 – Proiect de hot.privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primăriei comunei Letca

14.06.2016 – Proiect de hotarare privind contractarea unui imprumut cf. OUG nr.27 din 2017

14.06.2017 – Anexa la proiect HCL – Bugetul proiectului -M 313- pentru imprumut_20170615_0001

14.06.2017 – Anexa la Proierct HCL – Bugetul proiectului -M 322- pentru imprumut_20170615_0001

19.06.2017 –  Hotărârea nr. 27 -Aaprobare organigrama si stat de funcții în urma reorganizării aparatului despecialitate al primarului comunei Letca

19.06.2017 – Hotărârea nr. 28 -Aprobarea contractării unui împrumut cf. OUG nr. 272017

 

                                                           AUGUST 2017

21.08.2017 Hotărâri de la nr. 29-32 adoptate în data de 31.07.2017_

21.08.2017 Hotărâri de la nr. 33-34 adoptate în data de 31.07.2017_

25.08.2017 – Proiect de hotarare privind validarea rectificarii bugetare efectuate prin dispozitia primarului la 22.08.2017

29.08.2017 – PROIECT DE HOTARARE din 29.08.2017 – Însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 35 din 31.08.2017 – validare rectificare bugetara efectuata prin Dispozitia nr. 106 din 22.08.2017

HCL nr. 36 din 31.08.2017 – modificare si completare anexa 1 la HCL nr. 191999 privind domeniul public al comunei Letca

 

SEPTEMBRIE  2017

 HCL nr. 37 din 30.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local

HCL nr. 38 din 30.09.2017-Centru de zi vârstnici

HCL nr. 39 din 30.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru intervalul 0ct-dec.2017

 

OCTOMBRIE  2017

20.oct.2017 – Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Letca in A.G.A ECODES Salaj

25.oct.2017 – Hotărârea nr. 40 -mandatarea reprezentantului comunei LETCA in AGA ECODES SALAJ

25 oct.2017 – Hotărârea nr. 41-rectificarea bugetului local (1)

 

NOIEMBRIE  2017

06.11.2017 – Proiect de hotărâre -rectificare buget local

09.11.2017 – Hotărârea nr. 42 -rectificarea bugetului local (1)

09.11.2017 – Hotărârea nr. 43-prelungirea scrisorii de garanţie de la FNGC-pentru măsura 313

20.11.2017-Excpunere de motive nr. 4584 din 17.11.2017 la proiectele de ho_20171120_0001

20.11.2017 -Proiect de hot. privind aprobarea indic.th.ec._Modernizare strazi

20.11.2017 -Proiect de hotarare -implementare proiect Modernizare strazi _20171120_0001

HCL nr. 44 din 24.11.2017_20171127_0001

HCL nr. 45 din 24.11.2017-modif.dom.public-strazi_20171127_0001

HCL nr. 46 din 24.11.2017-aprobare ind.Th.ec.-Modernizare straz- Lemniu si Cozla

HCL nr. 47 din 24.11.2017- implementare proiect-Modernizare straz_20171127_0001

HCL nr. 48 din 24.11.2017-rectificare buget_20171127_0001

 

DECEMBRIE  2017

08.12.2017-Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 1 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 2 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 3 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 4 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

Anexa 5 la Propiect HCL -stabilire impozite si taxe pe anul 2018_20171208_0001

08.12.2017-Proiect HCL-rectificare buget 12.2017_20171208_0001

08.12.2017-Propiect HCL -reorganizare comisie de inventariere a domeniului _20171208_0001

HCL nr. 49 din 12.12.2017-reorg comisie invent.dom.public_20171218_0001

HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite si taxe locale pe anul 2018_20171218_0001

Anexele 1-3 la HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite _20171218_0001

Anexele 4-5 la HCL nr. 50 din 12.12.2017-impozite _20171218_0001

HCL nr. 51 din 12.12.2017-rectificare buget _20171218_0001

HCL nr. 52 din 12.12.2017- achizitia de servicii juridice_20171218_0001

HCL nr. 53 din 12.12.2017- modificarea Anexei 1 -dom.public_20171218_0001

HCL nr. 54 din 12.12.2017 -propunerea de schimbare a destinatie_20171228_0001 (1)

HCL nr. 56 din 27.12.2017-alegerea presedintelui de sedinta_20171228_0001