Consiliul Local – Hotărâri – anul 2020

REGISTRU DE EVIDENȚĂ – HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

IANUARIE 2020

HCL nr. 1 din 27.01.2020-alegerea președintelui de ședință_20200129_0001

HCL nr. 2 din 27.01.2020-încetarea de drept a unui mandat de consilier local

HCL nr. 3 din 27.01.2020-validarea unui mandat de consilier local

HCL nr.4 din 27.01.2020-privind excedentul bugetar înreg. la 31.12.2019

HCL nr. 5 din 27.01.2020 privind aprobarea modificarii indicatorilor economici în cadrul proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC.CUCIULAT

HCL nr.6 din 27.01.2020 privind mandatarea reprezentantului Comunei Letca în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarif

HCL nr.7 din 27.01.2020 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar , in comuna LETCA , județul SĂLAJ

HCL nr.8 din 27.01.2020 privind salarizarea personalului din cadrul Primăriei comunei LETCA, începând cu 01.01.2020

HCL nr.9 din 27.01.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei LETCA 

HCL nr.10 din 27.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pentru realizarea orelor muncă stabilite

FEBRUARIE 2020

HCL nr. 11 din 18.02.20220-actualizare comp.comisie de specialit_20200226_0001

HCL nr.12 din 18.02.2020-prelungire contract asist.juridica_20200226_0001

HCL nr.13 din 18.02.2020-buget local si program de invest.2020_20200226_0001

HCL nr.14 din 18.02.2020-insusire expertiza si aprobare demolare imobil_20200226_0001

MARTIE 2020

HCL nr.15-21 din 30.03.2020

APRILIE 2020

HCL nr.22-26 din 30.04.2020_20200504_0001

MAI 2020

HCL nr.22-26 din 30.04.2020_20200504_0001

 

 

 
Bucurosi de Oaspeti!

Nu există niciun comentariu